Skrikwekkende aantyging: mediese bedryf nou gevaarliker as padongelukke en rook

Volgens Prof Peter Gotzsche van die Universiteit van Kopenhagen, Denemarke vind daar deesdae byna driemaal meer sterftes plaas as gevolg van korrek-voorgeskrewe medikasie, as van padongelukke. Voeg dokters se foute by, dan word blootstelling aan die gesondheidsbedryf gevaarliker as om te rook.

Prof Gotzsche wys daarop dat voorskrifmedikasie, ná kanker en hartsiektes, die derde grootste oorsaak van dood in die VSA en Europa geword het. Ongeveer die helfte van die sterftes is mense wat die medikasie volgens voorskrif neem. Die ander helfte sterf as gevolg van foute soos te hoë dosisse en ignorering van newe-effekte. Aanduidings is dat dieselfde tendens ook in Suid-Afrika te voorskyn kom.

Die verskaffers skuil agter skynoplossings soos lang lyste van waarskuwings, voorsorgmaatreëls en newe-effekte vir elke item. Hulle weet egter dat geen dokter dit alles kan bemeester nie.

Hierdie hoë sterftesyfer is die gevolg van swak regulering en wydverspreide misdaad, wat korrupsie van wetenskaplikes, die omkoop van dokters, reguleerders en politici en leuens tydens bemarking insluit. Derduisende dokters is op die bedryf se betaalstaat en dit is veral die senior dokters wat geteiken word.

Soortgelyke beperkings as in die tabakbedryf behoort te geld want die gevaarvlak is net so hoog. Bedlêende bejaardes word opsigtelik “jonger” wanneer hulle van medikasie ontslae raak. Hul kognitiewe vermoëns en geheue verbeter ook.

In Denemarke neem elke persoon gemiddeld 1,5 medisyne-items tydens die duur van sy/haar lewe van geboorte tot sterfte. Die feit dat interaksie tussen verskillende produkte wat gelyktydig geneem grootliks onbekend is, wek ook baie kommer by kenners.

Ons moet eenvoudig minder medikasie neem, alles wat voorgeskryf word versigtig bestudeer, onafhanklike inligtingsbronne soos Cochrane Reviews benut, kennis neem van swak leefstylgewoontes en van alternatiewe en meer natuurlike hulpmiddels sodat ons makliker en met meer selfvertroue kan sê “nee dankie”.

Luister self na die Professor: https://www.youtube.com/watch?v=dozpAshvtsA

Lees die oorsig van Prof Gotzsche se boek oor die onderwerp hier: http://blogs.plos.org/speakingofmedicine/2014/03/10/book-review-deadly-medicines-organised-crime-big-pharma-corrupted-healthcare-peter-gotzsche/

Prof Gotzsche se bevindings word deur Dr. Marty Makary van Johns Hopkins Universiteit bevestig. Volgens hom staan die farmaseutiese bedryf as die derde grootste oorsaak van sterftes op meer as 9,5% as gevolg van probleem-mediesesorg, mediese behandeling, oordosering en voorkombare mediese foute.

Sterftes as gevolg van erkende voorskrif-foute het in 1983 to 1998 in die VSA met 243%, van 2 876 na 9 856 gestyg. Dit is meer as byna enige ander oorsaak van dood, en oorskry die toename in aantal voorskrifte by vêrre. Daar vind ook talle nie-dodelike voorskrifblapse plaas. Dit is moeilik om getalle vas te stel omdat die frekwensie baie wissel en vanweë die wye verskeidenheid van definisies, geografiese liggings en instellings wat gebruik word. Persepsies, wetlike, mediese, kulturele en ekonomiese uitdagings bemoeilik pogings om dodelike sowel as nie-dodelike voorskrif-foute te bekamp.

Die probleem kan moontlik deur die instelling van ‘n sentrale beheeragentskap teengewerk word. So ‘n agentskap sal egter verantwoordelikheid moet neem om inligting oor skadelike of potensieel-skadelike medikasiepraktyke in te samel, te analiseer en te rapporteer, aanbevelings te doen en voorskriftelik op te tree.

Dit is ‘n ope vraag of pogings om so ‘n instelling te stig die teenstand van die multimiljard-dollar farmaseutiesebedryf sal oorleef. Die kernsaak is dat individue sal moet leer om self verantwoordelikheid vir hul en hul gesinne se gesondheid te neem en om pro-aktief op te tree om die tentakels van die medisynemafia te vermy.

Die NCBI (National Center for Biotechnology Information) in Rockville Pike, Bethesda MD, 20894, V.S.A. het prof. Gotzsche se opspraakwekkende bevindings gepubliseer.
Statistiek kom van “Annual Review of Public Health Vol. 23:135-150 (Volume publication date May 2002)”

You may also like...