Sonder proteindraers mors jy jou geld

Die Rol van Proteïndraers by Opname en Benutting

In die nuutste gesondheidspublikasies deur skrywers wat op hoogte is van onlangse wetenskaplike deurbrake, word aanbeveel dat vitamien- en mineraalaanvullers liefs in voedselvorm geneem moet word.

In vorige nuusbriewe is reeds melding gemaak van voedselvorm tegnologie. Hierdie week bekyk ons hierdie belangrike deurbraak verder.

Mnr Andy Szalay het ongeveer 80 jaar gelede as jong wetenskaplike by die Universiteit van Szegel met die Hongaarse Nobelpryswenner, Szent-Gyorgyi saamgewerk toe laasgenoemde vitamine C ontdek het.

Hy verduidelik dat voedselvorm-vitamines ontdek is nadat vasgestel is dat daar iets meer aktief is as wat die geisoleerde vitaminekristal ooit kan wees. Verdere navorsinghet gelei tot die ontdekking van meer baie belangrike voedseldraerfaktore.

Hulle het hierdie draers vitamine P genoem, wat ‘n samestelling is van bioflavonoïdes,

koolhidrate, proteïne, ensieme en vetsure. Hulle het ‘n kompleks hiervan gemaak deur dit rondom vitamine C te bou.

Daarna het hulle deur soortgelyke prosesse met ander vitamines gewerk. Sy navorsingspan moes vir elkeen van die 14 verskillende vitamines ander voedseldraerfaktore ontwikkel.

Die volgende stap was om deur middel van ‘n soortgelyke proses ‘n voedseldraerfaktor vir elkeen van die minerale te ontwikkel.

Alhoewel die proses vir elke individuele nutriënt uiters ingewikkeld is en baie lank sal neem om na te maak, is elkeen van die talle prosesse ook internasionaal gepatenteer.

Die proses het bykans 60 jaar geneem om te ontwikkel en kon eers onlangs aan die publiek beskikbaar gestel word.

Die voordeel vir die verbruiker is dat die liggaam die bestanddele as voedsel erken omdat dit nie chemikalieë is nie. Kliniese toetse het bewys dat hierdie nutriënte beter benut word en langer aktief bly as sintetiese chemiese isolate.

Tweedens hou hierdie voedseldraerfaktore die sleutel vir die oordra van nutriënte direk na die liggaamselle wat beter benutting en doeltreffendheid verseker.

Sintetiese chemikalieë het geen draers nie en word gevolglik swak benut.

Sintetiese chemikalieë is geproduseer om die oorspronklike vitamines in voedsel na te aap. Hierdie chemikalieë gaan in werklikheid die vitamines vooraf. Dit beteken dat hulle nog deur ‘n stap of twee moet gaan voordat hulle aktiewe samestellings kan word. Die sintetiese vitamines se chemiese formulering verskil dus van die natuurlike formulering van hierdie vitamines. Die voorlopers moes ontwikkel word omdat die geisoleerde vitamines nie stabiel was nie, en dus kon afbreek of ontbind en so hulle krag verloor.

Die resultaat was sintetiese vitamines wat wel stabiel is maar wat weer nie goed benut kan word nie omdat hulle sinteties van aard is.

Die gebruik van voedseldraerfaktore stabiliseer die vitaminesamestellings. Hierdie baie voordelige verbetering is deur onafhanklike navorsing as korrek bewys.

Die voordele van die tegnologie is legio. In essensie is dit voedsel en as sulks ontvang ons optimale voeding wat beter in die liggaam opgeneem en benut word, langer aktief bly en geen toksiese nadele of newe-effekte inhou nie. Jy kry letterlik meer voordele met kleiner dosisse.

Daar word baie gewag gemaak van die voordele van cheleervorm aminosuurisolate. Die probleem is egter dat daar nie in die natuur isolate voorkom nie. Daar kom ook geen aminosuurchelerings of sout in voedsel voor nie. Vervaardigers voeg sout by om die isolate te probeer stabiliseer.

Sonder ‘n adres sal ‘n brief nooit sy bestemming bereik nie. Indien nutriënte nie verbind is aan proteïn-, koolhidraat-, ensiem-, vetsuur- en veselelemente nie sal hulle beswaarlik hulle bestemming in die liggaam kan bereik.

Voedselvorm nutriënte kan in Afrika slegs by Sportron en sy filiaalmaatskappy, Foodstate, bekom word.

Die produkte is by verspreidingsentrums in die meeste groot sentra beskikbaar en word ook landwyd oornag teen geringe bykomende koste afgelewer. Kontak my via die “Kontak” skakel vir meer inligting.

You may also like...