Vermy die dood in medikasie

 

Vermybare dood in medikasie

Amerika se “war on drugs” word miskien teen die verkeerde vyand gemik! Dood deur medikasie is ‘n epidemie van die 21ste eeu.

Volgens Dr Mercola maak voorskrifmedikasie deesdae meer mense dood as onwettige dwelms. Terwyl die meeste oorsake van voorkombare siektes aan die afneem is, skiet ongesteldhede wat deur voorskrifmedikasie veroorsaak word die hoogte in. Dit is die gevolgtrekking van ‘n analise wat onlangs deur die “U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC)” gemaak is, aldus die Los Angeles Times.

Die Times se analise van 2009 se doodstatistiek dui aan dat meer mense nou in die VSA deur medikasie as deur motorongelukke gedood word – die eerste keer dat dit gebeur.

‘n Kommerwekkende 37 485 sterftes kan aan medikasie toegeskryf word, aangevuur deur oordosering met voorskrifmedikasie vir pyn en angstigheid teenoor 36 284 as gevolg van verkeersongelukke.

Dood as gevolg van medikasie het tussen 2000 en 2008 onder tieners en jong volwassenes meer as verdubbel. Dit het onder 50 tot 69-jariges meer as verdriedubbel.

In teenstelling hiermee het daar in die afgelope jare in die VSA een sterfgeval voorgekom wat aan die onoordeelkundige gebruik van aanvullers toegeskryf kan word. Dit verteenwoordig 0,0001%, of een uit ‘n miljoen van die totale aantal sterftes wat in die ooreenstemmende tyd plaasgevind het.

In dieselfde tydperk het 20 mense aan sportbeserings gesterf terwyl 52 dood is omdat hulle op perde of ander diere gery het.

Deur bloot te gly en te val terwyl hulle loop is 190 mense dood. Daar was 2 100 verdrinkings en 3 700 voetgangers is as gevolg van ongelukke waarby voertuie betrokke was, die ewigheid in.

In die kategorie “preventable medical misadventures” (maak jou eie afleidings) vind 24 000 sterftes per jaar plaas en “properly prescribed and used drugs” (die Amerikaners noem medisyne “drugs”) maak 51 800 mense dood. ‘n Groot sondebok in hierdie kategorie is kroniese medikasie. Die menslike liggaam is nie gemaak om vir lang tydperke met medikasie bestook te word nie.

Hierdie dodesyfers kom nie eens by die talle mense uit wat nog lewe maar uiters swak lewensstandaard ervaar nie. Dit maan elkeen van ons om met groot omsigtigheid met medikasie om te gaan.

Ek en Juanita se benadering is dat medikasie die allerlaaste uitweg is. In die oorgrote meerderheid gevalle waar die “normale” uitvlug na dokters en medikasie is, slaag ons daarin om suksesvol daarvan weg te bly. Ons glo dat dit vir jou ook moontlik is. Hierdie nuusbriewe en alles by www.verslank.net is daarop gemik om jou ook hiermee te help.

 

You may also like...