Vermy negatiwiteite

Negatiewe leefstyl neigings in die moderne wereld

Die wêreld vandag en ook ons in Suid-Afrika, neig al meer na ‘n hedonistiese leefstyl. Dit beteken ons wil hier en nou bevrediging hê. Ons wil nie wag nie en die konsekwensies is nie belangrik nie – ons wil nie die toekoms in ag neem nie.

1. Dit beteken dat ons vrye seks beoefen – so leer die Afrikaanse en Engelse sepies ons. Verhoudings is vir ons eie bevrediging en nie noodwendig langtermyn nie. Seks voor die huwelik is nie verkeerd nie, dit is ‘n persoonlike keuse vir ‘n leefstyl en niemand moet ons daaroor veroordeel nie. Bid dat mense se oë sal oopgaan om die waarheid raak te sien en definitiewe veranderinge in hul lewens aan te bring om heilig te leef.

2. Vryheid van spraak en keuse is belangrik. Ons kan sê wat ons wil. Mý mening is net so belangrik as enige ander persoon se mening. Ons kies wat ons wil glo en soos wat ons dit graag wil glo. En wat ons glo, maak ons sodat dit ons pas, sodat dit ons leefstyl regverdig. Dit lei daartoe dat ons glo dat ons lewens geen konsekwensies het nie en dat daar geen absolute waarheid is nie. Bid dat mense weer sal begin om ander se behoeftes en gevoelens in ag te neem en nie net vir hulself te leef nie. Vra dat mense opnuut die absolute waarheid van wie God is, soos Hy Homself deur Sy Woord en karakter openbaar, sal besef.

3. Ons leef met ‘n verbruikersingesteldheid/mentaliteit. Ons gebruik wat ons wil, soveel as wat ons wil en as ons daarmee klaar is, gooi ons dit weg. Ongeag of dit mense en verhoudings of besittings is. As ‘n verhouding nie werk nie, raak ons van die ander persoon ontslae, as die werk ons nie pas nie, soek ons ander werk. Lojaliteit is opsioneel. Bid dat mense selfsug en selfbeheptheid in hul lewens sal erken en drasties begin om hul lewenstyl te verander. Vra vir ‘n groter gewilligheid by mense om self te verander, ander te help en goeie rentmeesters van besittings en tyd te wees.

4. Daar is toenemende skeptisisme oor God en die afgooi van elke juk wat sê daar is sekere dinge wat ons nie mag doen nie. Ons wil nie dat iemand ons “oordeel” oor ons gedrag nie, daarom maak ons vir ons ‘n leefstyl waar God nie nodig is nie en waar daar nie plek vir God is nie. So word baie mense morele ateïste: ek is ‘n ateïs omdat dit my leefstyl pas, maar as ek God nodig het, moet Hy daar wees vir my. Bid dat mense areas in hul lewens sal raaksien waar hulle God uitsluit en dan terselfdertyd beskuldig dat Hy nie betrokke is nie. Vra dat ‘n begeerte om heilig en eerlik te leef, opnuut in harte sal herleef.

5. Daar is soveel vrae: So baie sê hulle glo nie in God of in straf vir sonde of dat iets sonde is nie. Nou is die vraag: wat is dit wat ons wél glo? Is dit wat ons glo genoeg om van te lewe, bevredig dit? Is dit wat ek doen regtig sonder konsekwensies of is daar ‘n plek waar ons verantwoording sal doen oor dit wat ons gedoen het? Is daar iets soos ‘n riglyn, maatstaf, onafhanklike waarheid, wat bo ons eie of ander se menings vas staan? Is daar ‘n God wat ‘n plan met ons lewe het, of kan ons maar net met ons lewens doen wat ons wil? Is daar regtig ‘n hemel en ‘n hel? Bid dat mense meer en meer hierdie vrae vir hulself sal vra en dat God deur Sy Heilige Gees elkeen sal begelei sodat hulle by die waarheid sal uitkom te midde van ‘n wêreld vol antwoorde wat nie werk nie.

6. As Christene sê ons: Daar is ‘n God, daar is ‘n plek waar ons verantwoording moet doen vir dit wat ons gedoen het. Elke mens het die reg om te kies maar ons keuse hét konsekwensies. Daar is iets soos waarheid wat onafhanklik van ons eie menings is. Christene sê daar is net een regte pad en elke ander pad is verkeerd. Die Bybel is die enigste plek/boek waar ons kan leer wat reg en verkeerd is. Ons glo dat daar net een waarheid is en net een ware God (maar baie afgode). Ons glo dat Jesus die enigste Verlosser is. Ons glo dat daar ‘n hemel én ‘n hel is. Bid dat God mense se harte opnuut sal aanraak om hul lewens aan Hom oor te gee, Hom te vertrou en Sy leiding te vertrou, veral wanneer hulle vrae vra wat moeilik is om te antwoord.

7. In hierdie sin is die Christelike godsdiens ‘n ‘ontoegeeflike’ godsdiens, daar is nie ‘n plek wat ons kan kies wat vir ons waar is nie, ‘n spyskaart-leefstyl en denke waar ons kan uitkies wat vir ons lekker gaan wees en wat vir ons pas nie. In die Christen se lewe is daar nie plek vir dobbel nie (Lotto en al die variante daarvan), vrye seks en immoraliteit, prostitusie en homoseksualisme, “everything goes”, ‘n lewe sonder konsekwensies nie. Daar is nie plek vir rassehaat, omkopery of enige vorm van onetiese optrede en uitbuit van ander mense nie. Daar is nie plek vir veroordeling, liefdeloosheid en onvergewensgesindheid nie. Bid vir die vrees van God om terug te keer in die harte van mense, maar veral diegene wat hulleself as Christene bestempel. Dat mense hulle eie lewens in heroënskou sal neem, erken waar hulle verkeerd is en hul persoonlike verhouding met God en ook ander individue sal regmaak soos die Heilige Gees hulle lei.

You may also like...