Wat is “gesond” en “siek” ?

Wat is “Gesond” en “Siek”? Geen Kitsantwoord nie…

Wanneer is ’n mens regtig gesond? En wanneer is jy siek? Dit klink nie na moeilike vrae nie – tog is dit belangrik om duidelikheid daaroor te kry.

Die Wêreld Gesondheidsorganisasie (WHO) sê:

“Health is a state of complete physical, mental and social wellbeing and not merely the absence of disease or infirmity”.

Wanneer jy besef dat die mens ’n onverdeelbare eenheid van gees en liggaam is – dat dit nie ‘n liggaam is wat siek word nie maar ‘n mens – is dit vanselfsprekend dat siekte en gesondheid met die volle mens te doen het.

Genesing kan net ’n werklikheid word as die hele mens gesond word. Volgens hierdie holistiese benadering is min mense volkome gesond – het ons nie maar almal een of meer emosionele, fisiese of sosiale “hangups” nie?

Die meeste volwassenes is fisies siek: óf klinies (moet gereeld behandeling of medikasie kry) óf sub-klinies (sluimerende probleme waarvan mense soms nie bewus is nie). Een skrywer maak onderskeid tussen “illness” en “disease”: eersgenoemde is die algemene toestand van ongesteldheid wat oorsprong gee aan spesifieke siektetoestande.

Siekte is ’n manier waarop die mens bewus gemaak word van ’n onderliggende ongesteldheid. Dit moet nie negatief beskou word nie maar met dankbaarheid aanvaar word as ’n wekroep om onmiddellike en radikale aandag aan die betrokke persoon se lewenstyl te gee.

Ons behoort te mik na volkome welstand. Hoe kan ons dit bereik? Omdat ons in ’n kits-wêreld leef, is mense geneig om kitsoplossings vir hulle gesondheidsprobleme te soek. Die geneesheer moet medisyne gee wat alles sommer dadelik regmaak – en dan vergeet ons dat meeste van ons probleme deur ’n langdurige swak en selfs onverskillige lewenswyse veroorsaak word.

Om volkome welstand te bereik is daar egter geen kitsantwoord of ’n ”magic bullet” beskikbaar nie. Daar moet soms ’n moeilike en lang pad gevolg word – genesing is ’n lewenslange proses waardeur die mens homself opbou en homself van die optimum omgewingsfaktore voorsien. Sulke faktore is skoon lug, suiwer water, sonlig, voedsame kos, positiewe gedagtepatrone, oefening, ’n sober lewenstyl, goeie menseverhoudings, ’n goeie selfbeeld en ’n afhanklike vertrouensverhouding met God ons Skepper – alles aspekte wat beslis groei in gesondheid verseker.
Outeur: Dr Marius Potgieter: Besoek http://www.drmarius.com

You may also like...